Het Evangelie volgens Lucas

Patrick Lens


Lucas wordt ook het evangelie van barmhartigheid genoemd. De barmhartigheid die Jezus preekt is echter wel erg uitdagend. Wordt in de verloren zoon de oudste, plicht-vervullende zoon niet onrechtvaardig behandeld? En wat is er met Zaccheüs, die onrechtvaardige tollenaar? Gods’ barmhartigheid lijkt erg onrechtvaardig! Die spanning tussen barmhartigheid en rechtvaardigheid is confronterend. Kan ze ook bevrijdend en helend werken?en.

 

Een Kerk in tijden van crisis. Hoe overleven christenen ?

Mathijs Lamberigts


Mathijs Lamberigts, prof. Kerkgeschiedenis Fac. Theologie & Religiewetenschappen KULeuven Normaal zou de geschiedenis – en dus ook de Kerkgeschiedenis - ons wijzer moeten maken. Is het mogelijk uit de crisissen van het verleden beter inzicht te krijgen in de actuele – voornamelijk westerse - kerksituatie ? Aan de hand van enkele grote ankerpunten uit de kerkgeschiedenis kijkt prof. Lamberigts hoe men een echte crisis aanpakt. Wat heeft bv. het concilie van Trente ten gronde teweeggebracht ? En hoe bekijken we de herleving van het katholieke leven in de 19de eeuw na de Franse Revolutie. Heeft het concilie Vaticanum II de pre-Vaticanum tijd kunnen zuiveren van kerkelijke schmink en ten volle profijt kunnen trekken uit de ‘Nouvelle Théologie’ ?

 

Studentenpastor

Patrick Lens

Ontmoeting met studentenpastor Patrick Lens

 Maak kennis met een goedgemutste dominicaan die zich helemaal thuis voelt in het hartje van de hoofdstad. Patrick Lens is zelf al een hele tijd geen student meer, maar staat als pastor wel midden tussen de studenten. Zaaien, geloof doorgeven doorheen menselijke relaties, en persoonlijke ontmoetingen zijn voor hem pijlers van de studentenpastoraal !

Patrick Lens : De leeuw en het lam 3/3

Patrick Lens

De leeuw en het lam

[3/3]: Dit boek gaat over menselijke groei, spiritualiteit en psychotherapie en de genezende kracht van de christelijke mystiek. De leeuw en het lam staan symbool voor het integreren van emoties zoals woede en verdriet, kwaliteiten als zachtheid en aanpreekbaarheid, maar ook kracht. Ik hoop met dit boek mensen aan te spreken dit met het thema "spiritualiteit en therapie" bezig zijn, en die vanuit dit oogpunt de christelijke spiritualiteit en de christelijke mystiek meer willen verkennen. Over de auteur Patrick Lens (°1963) is dominicaan, dr. theologie (K.U. Leuven) en gestalttherapeut. Hij is verantwoordelijke voor studentenpastoraal in Brussel, doceert fundamentele en systematische theologie in Nederland en leidt spirituele retraites. Hij is lid van de groep Prisma (christelijke werkgroep rond geloof en psychologie) en heeft ook een individuele praktijk als gestalttherapeut.

Patrick Lens : De leeuw en het lam 2/3

Patrick Lens

De leeuw en het lam

[2/6]: Dit boek gaat over menselijke groei, spiritualiteit en psychotherapie en de genezende kracht van de christelijke mystiek. De leeuw en het lam staan symbool voor het integreren van emoties zoals woede en verdriet, kwaliteiten als zachtheid en aanpreekbaarheid, maar ook kracht. Ik hoop met dit boek mensen aan te spreken dit met het thema "spiritualiteit en therapie" bezig zijn, en die vanuit dit oogpunt de christelijke spiritualiteit en de christelijke mystiek meer willen verkennen. Over de auteur Patrick Lens (°1963) is dominicaan, dr. theologie (K.U. Leuven) en gestalttherapeut. Hij is verantwoordelijke voor studentenpastoraal in Brussel, doceert fundamentele en systematische theologie in Nederland en leidt spirituele retraites. Hij is lid van de groep Prisma (christelijke werkgroep rond geloof en psychologie) en heeft ook een individuele praktijk als gestalttherapeut.

Patrick Lens : De leeuw en het lam 1/3

Patrick Lens

De leeuw en het lam

[1/6]: Dit boek gaat over menselijke groei, spiritualiteit en psychotherapie en de genezende kracht van de christelijke mystiek. De leeuw en het lam staan symbool voor het integreren van emoties zoals woede en verdriet, kwaliteiten als zachtheid en aanpreekbaarheid, maar ook kracht. Ik hoop met dit boek mensen aan te spreken dit met het thema "spiritualiteit en therapie" bezig zijn, en die vanuit dit oogpunt de christelijke spiritualiteit en de christelijke mystiek meer willen verkennen. Over de auteur Patrick Lens (°1963) is dominicaan, dr. theologie (K.U. Leuven) en gestalttherapeut. Hij is verantwoordelijke voor studentenpastoraal in Brussel, doceert fundamentele en systematische theologie in Nederland en leidt spirituele retraites. Hij is lid van de groep Prisma (christelijke werkgroep rond geloof en psychologie) en heeft ook een individuele praktijk als gestalttherapeut.