‘Zalig jullie armen, want jullie zullen…’

Ides Nicaise


6/6 : Voor wanneer geldt die belofte van een betere toekomst ? Voor wanneer de troost, de compensatie ? Slaat een ‘Wiedergutmachung’ enkel op een periode na dit leven ? Wat is Jezus’ belofte, in het licht van extreme armoede-zonder-uitweg ? Stuit een prof. economie hier op grenzen. Hoe luidt zijn laatste antwoord ?

‘Zij bezaten alles gemeenschappelijk’

Ides Nicaise


5/6 : Handelingen 4, 32-36 zou een christelijk leefmodel zijn dat waakt zodat iedereen kan leven. Een ideaal om persoonlijk bezit aan te bieden met het oog op herverdeling naar de behoeftigen. Vinden we hier de aanzet van een sociaal geleide correctie-economie zoals wij die kennen ?

Talenten en woekeren

Ides Nicaise


4/6 : De ongelijkheid ( Mt. 25, 14-30 par.) is van bij de aanvang onmiskenbaar. Het lijkt sterk op een ultra liberaal economische visie op de mens. Prof. Ides Nicaise stelt voor dat Jezus de gelegenheid krijgt dit stuk uit ‘zijn’ ( ? ) evangelie grondig te herschrijven. Zou enkel de nuttige mens een waardevolle zijn ?

Manna in de woestijn Een economie van het genoeg

Ides Nicaise


3/6 : In de woestijn, de tocht door het niets, ontberen de Hebreeën geen voedsel. Elke dag dauwt de hemel voedsel. Bijhouden of oppotten kan niet. Kan een economie van het ‘genoeg voor een dag’ een realistische optie zijn ? Kan zij rechtvaardigheid bevorderen en monopolies van macht breken ?

Geld produceren zonder arbeid Ja of niet

Ides Nicaise


2/6 : Over hoe mensen ‘rente’ gebruiken of misbruiken is de evangelist Lukas duidelijk. Wie kan zich een dergelijk economisch model veroorloven ? Prof. Ides Nicaise, sinds decennia professioneel betrokken in armoedebestrijding en medestander in de Beweging ATD Vierde Wereld verduidelijkt de grenzen en de criteria voor een ‘rente-economie’

Een radicaal subversief economisch evangelie

Ides Nicaise


1/6 : De werkers die het laatste uur van de dag worden aangeworven krijgen een vol dagsalaris. Onrechtvaardig ten opzichte van wie een hele dag werkte ? En zou zo’n economisch model in de realiteit mogelijk zijn ? Prof. Ides Nicaise ( KULeuven), economist, onderzoeker inzake economisch en sociaal beleid en integratie, verrast met een ongewone evangelische kijk en toets dit model aan de realiteit.

please publish modules in offcanvas module position