Een westerse bril op Islam

Emilio Platti

Om de Islam te leren kennen die Ahmed Shahab in zijn historisch boek voorstelt, is het nodig zich eerst bewust te worden van de huidige westerse kijk op Islam. Moslims uit Marokko, Turkije, Indonesië of Saoudi Arabië zijn dragers van een andere taal en cultuur. De maatschappelijke ordening en de organisatie van de cultuur kan erg verschillen. Dit te beseffen, wijst reeds een weg aan die zal toelaten een Islam te leren kennen die grondig verschilt dan sommige hedendaagse godsdienstige en politieke strekkingen.

Islam als een weelderige tuin

Emilio Platti

In zijn boek ‘What is Islam’ staat Ahmed Shabab stil bij een periode van hoogbloei van een brede Islamitische cultuur in de streek tussen de Balkan tot aan de Golf van Bengalen en meer bepaald in de periode van 1350 tot 1850.  Het is een streek met diverse politieke machthebbers en rijken, waarin filosofie, kunst, literatuur, mystiek en rationaliteit hun volle plaats krijgen en in wisselwerking staan met wat godsdienstige denkers en bezielers uitdrukken. Zo ontstaat er een open cultuur waarin godsdienst en het menselijke autonome denken elkaar aanvullen en beïnvloeden.