Wijn en lofzang

Emilio Platti


De zoektocht van de mens naar een uiteindelijke waarheid die zin en  betekenis geeft aan het leven kan een gesloten denken en houding worden. Als ‘mijn waarheid’ niet ‘uw waarheid’ is en de bovenhand wil halen, zaaien we machtsverhoudingen en  vijanden. Wanneer de moslim de Tekst van de openbaring tot absolute wet maakt en elke interpretatie of meerzinnigheid uitsluit, ligt een politieke Islam onmiddellijk op de loer. Het terrorisme dat zich van Islam bedient om alle interpretaties en strekkingen te bestrijden beantwoordt niet aan de oorspronkelijke geest van Islam.

 

 

Islam terrorisme versus een kritische islam

Emilio Platti

De zoektocht van de mens naar een uiteindelijke waarheid die zin en  betekenis geeft aan het leven kan een gesloten denken en houding worden. Als ‘mijn waarheid’ niet ‘uw waarheid’ is en de bovenhand wil halen, zaaien we machtsverhoudingen en  vijanden. Wanneer de moslim de Tekst van de openbaring tot absolute wet maakt en elke interpretatie of meerzinnigheid uitsluit, ligt een politieke Islam onmiddellijk op de loer. Het terrorisme dat zich van Islam bedient om alle interpretaties en strekkingen te bestrijden beantwoordt niet aan de oorspronkelijke geest van Islam.

 

 

Mystiek, Perzische poëzie en islam

Emilio Platti


Kan de moslim zich in vertrouwen wenden tot “De Onzichtbare” wanneer hij, door tegenslagen gekweld als Job in de Bijbel, nooit een antwoord krijgt van Wie hij aanroept ? Botst een biddende moslim echt op een zwijgende Onzichtbare ? De Perzische dichter Rumi beschrijft onder meer hoe het gebed van de moslim de ‘Onzichtbare’ tot spreken en tot antwoord laat komen. De mystieke of religieuze mens wordt in zijn Godsverhouding niet beroofd van zijn menselijk-zelfstandige capaciteiten.


 

Leiden alle wegen naar Mekka ?

Emilio Platti

De hoogbloei van Islam in de periode voor de Verlichting, is een brede cultuur die rationeler en kunstzinniger is dan de Islam van de Wet. De moslim is de mens die zich in eerste instantie richt tot “De Onzichtbare” want die is voor iedereen toegankelijk. De persoonlijke verhouding van de moslim tot de “Onzichtbare” is een overgave en een zeer grondig vertrouwen, dat het menselijke handelen kan richten.  De moslim staat in een persoonlijke verhouding tot een ‘Pre-tekst’ die voorafgaat aan de schriftelijke openbaring. Die persoonlijke menselijke verhouding zal de moslim in staat stellen – en verplichten - eigen wegen te zoeken naar ‘de Waarheid’. In zijn overgave wordt de moslim interpreet.  

 

Islam als een weelderige tuin

Emilio Platti

In zijn boek ‘What is Islam’ staat Ahmed Shabab stil bij een periode van hoogbloei van een brede Islamitische cultuur in de streek tussen de Balkan tot aan de Golf van Bengalen en meer bepaald in de periode van 1350 tot 1850.  Het is een streek met diverse politieke machthebbers en rijken, waarin filosofie, kunst, literatuur, mystiek en rationaliteit hun volle plaats krijgen en in wisselwerking staan met wat godsdienstige denkers en bezielers uitdrukken. Zo ontstaat er een open cultuur waarin godsdienst en het menselijke autonome denken elkaar aanvullen en beïnvloeden.

Een westerse bril op Islam

Emilio Platti

Om de Islam te leren kennen die Ahmed Shahab in zijn historisch boek voorstelt, is het nodig zich eerst bewust te worden van de huidige westerse kijk op Islam. Moslims uit Marokko, Turkije, Indonesië of Saoudi Arabië zijn dragers van een andere taal en cultuur. De maatschappelijke ordening en de organisatie van de cultuur kan erg verschillen. Dit te beseffen, wijst reeds een weg aan die zal toelaten een Islam te leren kennen die grondig verschilt dan sommige hedendaagse godsdienstige en politieke strekkingen.