50 jours pour vivre le temps pascal

Wees niet bang zegt Jezus ons: geloof ,verkondig, bid.

Version française ci-dessous

Dries Ghesquiere

Waar mensen samenleven daar is men het wel eens oneens, zo kregen de eerste christenen ook onderling conflict. 

Het conflict tussen christenen van joodse oorsprong en christenen die Grieks spreken, vindt zijn wortels in cultuurverschillen en in het feit dat men alleen solidair blijkt te zijn met hen die dezelfde taal spreken. 

De twaalf apostelen reageren hierop door zeven mensen aan te stellen die zich bezig houden met het bedienen (diakens) van alle armen, zodat er voor hen meer tijd vrij komt om het woord van God te verkondigen. 

Lire la suite